+420 777 167 709
bednarova@forplan.cz
Home Servis POVOLENÍ STAVBY

POVOLENÍ STAVBY

POVOLENÍ STAVBY

aneb doklad umožňující realizaci stavby

(forma územního rozhodnutí a stavebního povolení dle podmínek ze stavebního zákona)

  • zajištění potřebný stanovisek a rozhodnutí od dotčených orgánů a správců technické a dopravní infrastruktury
  • zajištění potřebných souhlasů od dotčených vlastníků nemovitostí
  • projednání záměru na stavebním úřadě