+420 777 167 709
bednarova@forplan.cz
Home Home ROZSAH ČINNOSTÍ

ROZSAH ČINNOSTÍ

ROZSAH ČINNOSTÍ

Zajišťuji kompletní inženýrské činnosti ve výstavbě:

 • ZAJIŠTĚNÍ DOKLADU UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI STAVBY
  (forma územního rozhodnutí a stavebního povolení dle podmínek ze stavebního zákona)
 • PŘÍPRAVA STAVBY K REALIZACI
 • ZAJIŠTĚNÍ DOKLADU UMOŽŇUJÍCÍ UŽÍVÁNÍ STAVBY
  (kolaudační souhlas, případně oznámení o užívání stavby)

  Kompletní inženýrská činnost staveb zahrnuje:

 • Vedení příslušné administrativní agendy, příjímání a odesílání korespondence za investora, archivace
  (možnost dlouhodobé spolupráce i po dokončení prací v rozsahu objednávky)
 • Koordinace spojená s přípravami staveb
 • Zastoupení investora ve všech jednáních vč. místních šetření
 • Zajištění vlastnických vztahů a projednání záměru se vstupem na pozemek
  (zajištění souhlasu (příp. smlouvy) s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou)
 • Projednání záměru s úřady veřejné a státní správy
 • Projednání záměru s vlastníky a správci technické a dopravní infrastruktury
 • Zajištění vypracování potřebných posudků
  (např.:požárně bezpečnostní řešení, hluková zpráva, odborné posouzení nemovitosti,..)
 • Příprava stavby k realizaci
  (zajištění vytýčení sítí, informace o zahájení činnosti dotčeným vlastníkům nemovitostí, zajištění potřebných souhlasů, povolení, projekt dopravního značení, apod.)